เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

  • วิริยะปัญญาฯ ต้องเป็นบริษัทด้านการบริการงานวิศวกรรมที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

  • วิริยะปัญญาฯ ต้องดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ราคายุติธรรม ด้วยเวลาที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยสูงสุด

ค่านิยม

VES : Viriyapanya Engineering Services

  • Value Added ส่งเสริมคุณภาพและคุณค่าแก่ลูกค้า
  • Ethics จริยธรรมนำหน้า
  • Safety ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ
 486
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์